Audio

Audio prijevod kompletnog Kur'ana na bosanski jezik.

Čita: Nedim Dedić

 

Attachment Size
Džuz_30.mp3   20.68 MB
Džuz_29.mp3   17.01 MB
Džuz_28.mp3   18.85 MB
Džuz_27.mp3   16.95 MB
Džuz_26.mp3   19.15 MB
Džuz_25.mp3   18.6 MB
Džuz_24.mp3   16.6 MB
Džuz_23.mp3   17.77 MB
Džuz_22.mp3   11.65 MB
Džuz_21.mp3   16.84 MB
Džuz_20.mp3   16.06 MB
Džuz_19.mp3   17.24 MB
Džuz_18.mp3   16.79 MB
Džuz_17.mp3   15.66 MB
Džuz_16.mp3   18.34 MB
Džuz_15.mp3   16.99 MB
Džuz_14.mp3   15.87 MB
Džuz_13.mp3   16.67 MB
Džuz_12.mp3   16.83 MB
Džuz_11.mp3   16.3 MB
Džuz_10.mp3   14.46 MB
Džuz_09.mp3   15.69 MB
Džuz_08.mp3   15.92 MB
Džuz_07.mp3   16.66 MB
Džuz_06.mp3   15.04 MB
Džuz_05.mp3   14.83 MB
Džuz_04.mp3   15.68 MB
Džuz_03.mp3   16.26 MB
Džuz_02.mp3   15.65 MB
Džuz_01.mp3   15.34 MB