Audio

 

Iz života ashaba r.a., - Ebu Sufijan ibn Haris

sunset4

 

Preuzmi predavanje ovdje