Audio

Audio prijevod kompletnog Kur'ana na bosanski jezik.

Čita: Nedim Dedić


Attachment Size
Džuz_30.mp3
  20.68 MB
Džuz_29.mp3
  17.01 MB
Džuz_28.mp3
  18.85 MB
Džuz_27.mp3
  16.95 MB
Džuz_26.mp3
  19.15 MB
Džuz_25.mp3
  18.6 MB
Džuz_24.mp3
  16.6 MB
Džuz_23.mp3
  17.77 MB
Džuz_22.mp3
  11.65 MB
Džuz_21.mp3
  16.84 MB
Džuz_20.mp3
  16.06 MB
Džuz_19.mp3
  17.24 MB
Džuz_18.mp3
  16.79 MB
Džuz_17.mp3
  15.66 MB
Džuz_16.mp3
  18.34 MB
Džuz_15.mp3
  16.99 MB
Džuz_14.mp3
  15.87 MB
Džuz_13.mp3
  16.67 MB
Džuz_12.mp3
  16.83 MB
Džuz_11.mp3
  16.3 MB
Džuz_10.mp3
  14.46 MB
Džuz_09.mp3
  15.69 MB
Džuz_08.mp3
  15.92 MB
Džuz_07.mp3
  16.66 MB
Džuz_06.mp3
  15.04 MB
Džuz_05.mp3
  14.83 MB
Džuz_04.mp3
  15.68 MB
Džuz_03.mp3
  16.26 MB
Džuz_02.mp3
  15.65 MB
Džuz_01.mp3
  15.34 MB