Konvertiti

primanjeislama1800 osoba u sali (Oberhausen) izgovara šehadet