Konvertiti
kurans1

Poslušajte ovo predivno kratko učenje Kur'ana i kratko kazivanje brata koji je 1996 godine prešao na islam jer ga je fascinirao Kur'an. Ovaj brat je od rođenja slijep. Jedne prilike su mu se u školi rugali da je slijep, pa kada je došao kući upitao je majku da li je slijep, a ona mu je rekla da nije već da on samo ne vidi...