Konvertiti

Djevojka mi je bila i prepreka i uzrok vraćanja Allahu...