Muslimani
islams6Osoba koja zaista ima čisto srce i koja želi istinu,
lahko će shvatiti da je zaista Muhammed bio Poslanik od Boga.
Pogledajte još jedan segment njegovog života koji nam ovo neosporivo potvrđuje