Muslimani

medinaAko biste stali pred Poslanika, sallallahu alejhi we selleme, samo jedan minut, šta biste mu rekli,

i kakav biste mu poklon dali?