Nemuslimani

Bilo je potrebno samo 45 sekundi da se dokaže da je ateizam samo plod mašte, i da nijedan razuman čovjek ne može da ga prihvati kao istinu!