Nemuslimani

Bivši njemački kancelar, jedan od najvećih njemačkih

živih intelektualaca, i čovjek koga svi Njemci vole.