O nama

Cijenjeni posjetitelji,

Zadovoljstvo nam je poželjeti vam dobrodošlicu na našu internet stranicu Naše djelovanje je usmjereno ka pozivanju čovječanstva u jedinu neiskrivljenu vjeru Islam, koja je zasnovana na knjizi časnom Kur´anu, posljednjoj Božijoj objavi koja je do današnjih dana očuvana u neizmijenjenom obliku.

Mi želimo da budemo na usluzi svima onima koji žele da pronađu Božije zadovoljstvo, vječiti životni mir, sreću i zadovoljstvo u svojim životima. Rekao je Uzvišeni Allah u časnome Kur´anu: "Danas sam vam vjeru vašu usavršio, i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera." (Sura El-Maide, 3)

Također, Svemogući Bog kaže u prijevodu značenja: “Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, - ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer je to prava vjera, ali većina ljudi to ne zna.” (Sura Er-Rum, 30)

Naš tim se velikim dijelom sastoji od konvertita u Islam, ljudi koji su prethodno bili kršćani, hrišćani ili su imali neka druga religijska ubjeđenja. Veći broj naših predava?a su tako?er konvertiti, koji su nakon što su prihvatili islam, posvetili se izučavanju vjere, a zatim i pozivanju čovječanstva u ovu uzvišenu vjeru. 

Naša je želja da damo svoj doprinos kada je u pitanju dostavljanje čovječanstvu vjere islama. Ovim putem vas pozivamo, bilo da ste već muslimani ili ste pripadnik neke druge religije, da nam se putem naših kontakata obratite u vezi svega što vas interesuje u pogledu islama.

Želimo vam ugodan boravak na našoj stranici.

Administracija ''Poziv u raj''