Obavijesti

Kada je 2010. godine formirano Udruženje Poziv u raj Bosne i Hercegovine, i kada počinju  javne i u skladu sa zakonom legalne aktivnosti Udruženja, započinje i medijska hajka na članove rukovodnog tijela Udruženja. Cilj negativnih natpisa u medijima i televizijskih priloga bio je omalovažavanje rada Udruženja, i to kroz povezivanje sa terorizmom, optuživanje za saradnju sa svjetskim teroristima, regrutovanje, obuku i slanje djece i omladine u terorističke akcije i sl. Svi ovi navodi kod normalnog čovjeka izazivaju strah, te se pokreće automatski mehanizam samoodbrane iskazan u distanciranju od osoba koje imaju bilo kakve veze sa Udruženjem Poziv u raj.

Udruženje je nastojalo da na primjeren način reagira na sve medijske optužbe; pisanjem demantija i snimanjem video klipova koji ukazuju na negativnosti neistinitog izvještavanja. UZ to, sve naše aktivnosti i susreti su zabilježeni kamerom, fotoaparatom i tekstom, i redovno su objavljivani na nešem web sajtu.

Na osnovu medijskih pisanja različite policijske strukture su vršile informativne razgovore sa članovima rukovodećeg tijela Udruženja, uglavnom tražeći informacije o sprovedenim aktivnostima.

U povodu zadnjih medijskih natpisa koji Udruženje, na osnovu neistinitih inforamcija, povezuju sa ubistvima u Tuluzu, u Francuskoj, Upravni odbor je donio odluku da se uputi zahtjev za prijem kod čelnih ljudi svih policijskih i obavještajnih struktura Bosne i Hercegovine, Graničnoj policiji, političarima koji obavljaju funkcije u državnoj vlasti koje se tiču bezbjednosti, kao i pojedinim medijima.

Cilj susreta je da se čuje i druga strana, da se spere ljaga koja je bačena na Udruženje, te da se pokuša prekinuti iznošenje laži i neistina.

Do sada, na naš poziv su se odazvali predstavnici Obavještajne službe (OSA-e), SIPA-e i Federalnog MUP-a.

Obavljeni su razgovori i od svih smo tražili isto:

- Sprječavanje širenja neistina i laži;

- Da se sve nedoumice i informacije oko rada Udruženje ili pojedinaca koji su u vezi sa Udruženjem provjeravaju kod ovlaštenih osoba Udruženja;

- Brisanje sa „watch liste“ rukovodećih osoba Udruženja, čime se omogućava nesmetano kretanje, bez nepotrebnih stalnih zadržavanja i ispitivanja na graničnim prelazima;

- Prestanak upotreba termina „vehabija“, koji za cilj ima etiketiranje časnih i poštenih Bošnjaka muslimana i stavljanje u isti koš sa ljudima koji krše zakon i čine djela terorizma;

- Imenovanje počinoca nezakonitih djela imenom i prezimenom samog počinoca, što za cilj ima sprečavanje generalizovanja i povezivanja sa svim drugima koji imaju slična fizička obilježja sa počinocem (kao npr. brada, skraćene nogavice);

Nažalost, moramo konstatovati da se još uvijek na naš poziv niko od medija ili političara nije odazvao. Nadamo se da će se i oni u skoroj budućnosti odazvati našem pozivu, a u cilju iznošenja činjenica i istine druge strane.

(Pozivuraj.com)