Tekstovi

„Inspiracija u ovoj priči podseća na moj povratak Islamu. Sa
sestrom koja ju je doživela znam se dugo i puno mi nedostaje.“

Allahu ekber, Allahu ekber!

Čuo se glas ...

Neverovatan osećaj...

Sreća i suze u isto vreme

Vrhunac u mojim osećanjima

To je to! Znala sam da ću primiti Islam. Ipak, sada sam sigurna.

Ali kako je sve počelo?

Rođena sam u hrišćanskoj porodici koja se odlikuje velikim
poštovanjem svoje religije i kulture. To je i na neki način dovelo do
toga da razmislim o svome postojanju i svrsi tog postojanja, na jedan
drugačiji način. Uvek sam verovala u Boga. To je bilo ključno u mom
odrastanju u Islamu.

Studirajući arapski jezik započela sam svoje interesovanje za Islam.
Naravno, čitala sam o tome kako kroz studije i istoriju Islama, tako i
sama želeći da saznam što više. Čitala bih literaturu i svaki put
bi nešto u meni tražilo da još više saznajem. Polako je počela da
se rađa skrivena ljubav koja će kasnije doživeti svoj vrhunac. Kad
god mi nešto ne bi bilo jasno pitala bih koleginicu muslimanku, koja je
imala odgovore na moja pitanja. Svaki put odgovor se slagao sa mojim
osećanjima. Svaki put on bi potvrđivao ono što sam dugo tražila.

A onda, šta se onda dešavalo?

Taj dan nikada neću zaboraviti. To je bio moj prvi susret sa Allahovom
knjigom, svetim Kur’anom. Kod prijateljice iz Iraka primetila sam na
zidu knjigu ukrašenih korica sa prelamajućim svetlom oko sebe. Uzela
je nakon što se očistila i počela listati objašnjavajući određene
detalje. Bila sam zadivljena rečima koje su dolazile iz ove čiste
knjige. Shvatila sam da to ne može biti govor čoveka ili anđela, već
naravno Boga.

Ono što mi je priraslo uz srce i moja uverenja, pre svega bila je
Jednoća Stvoritelja. _„On je Allah, Jedan. Allah je utočište
svakom. Nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije“._ (sura
El-Ihlas)
Da, sve se navedeno poklapa sa mojim prijašnjim uverenjem.

A onda, uzela sam Kur'an u ruke. Kao da sam konačno srela nekoga dugo
očekivanog i traženog. Bio je potreban samo preloman trenutak. Znala
sam da ću uskoro primiti Islam.

Priča je napisana na osnovu intervjua sa sestrom pod pseudonimom Aiša
(pozivuraj.com)