Tekstovi

Autor: Ahmed Deedat

Reci: "Kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kuran od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili." Quran 46,10 (vidi fusnotu /1/)

G. Predsjedniče, Dame i Gospodo,
Tema ovovečernjeg razgovora - "Šta BIBLIJA kaže o MUHAMMEDU" - bez sumnje će doći kao iznenađenje mnogima iz razloga što je govornik Musliman. Kako to da Musliman razjašnjava proročanstva židovskih i kršćanskih Pisama?
Kao mlad čovjek, prije 30 godina, pohađao sam seriju religijskih predavanja Kršćanske teologije koju je vodio o. Hiten u "Theatre Royal", u Durbanu u Južnoj Africi.

PAPA ILI KISINGER?

Ovaj je svećenik objašnjavao biblijska proročanstva. Pričao je o tome kako je u kršćanskoj Bibliji predviđen uspon sovjetske Rusije i dolazak Sudnjeg dana. U jednom momentu otišao je tako daleko da je ustvrdio kako Biblija spominje čak i Papu. Počeo je opširno objašnjavati i uvjeravati svoju publiku kako je "Zvijer 666" spomenuta u Otkrivenju, posljednjoj knjizi Novog zavjeta, sam PAPA, namjesnik Krista na Zemlji. Mi Muslimani ne ulazimo u konflikte između katolika i protestanata. Usput, posljednji predstavnik "Zvijeri 666" po Bibliji je Dr. Henry Kissinger /2/. Kršćanski učitelji su dovitljivi i neumorni u dokazivanju te svoje tvrdnje.
Predavanje o. Hitena navelo me da ga upitam, ako je Biblija prorekla toliko mnogo stvari - pa čak i "Papu" i "Izrael", onda je svakako imala nešto za reći i o najvećem dobročinitelju čovječanstva (3), svetom proroku Muhammedu (neka Božji mir počiva na njemu).
Kao mladić krenuo sam u potragu za odgovorima. Susreo sam svećenike i svećenike, pohađao predavanja i čitao sve do čega sam mogao doći vezano za biblijska proročanstva. Večeras ću vam pričati o jednom svom razgovoru sa svećenikom/4/ Nizozemske Reformirane Crkve.

Sretni 13.
Pozvan sam u Transvaal (5) da održim govor povodom rođendanskog slavlja Svetog Proroka Muhammeda. Znajući da se u ovoj republičkoj provinciji afrički jezik koristi mnogo čak i u mojem narodu, osjećao sam potrebu za osnovnim znanjem tog jezika da bih se osjećao "kao kod kuće". Otvorio sam telefonski imenik i počeo telefonirati Crkvama u kojima se govori taj jezik. Svojim sam sugovornicima objašnjavao kako bih volio porazgovarati s njima, ali svi su me odbijali. Trinaesti je bio moj sretan broj. Odahnuo sam. Svećenik Van Heerden se složio da me primi u svom domu u subotu poslijepodne prije mog odlaska.
Srdačno me dočekao na svojoj verandi. Nadao se da me prisustvo njegovog svekra - sedamdesetogodišnjeg starijeg čovjeka - neće smetati u našem razgovoru. Nije me smetalo. Nas trojica smo se smjestili u knjižnici.

Zašto ništa?
Postavio sam pitanje: "Šta Biblija kaže o Muhammedu?" Bez imalo oklijevanja on je odgovorio "Ništa!" Upitao sam: "Zašto ništa? Po vašoj interpretaciji, Biblija ima tako puno stvari reći o usponu sovjetske Rusije i o Sudnjem danu, pa čak i o Papi." Odgovorio je: "Da, ali u njoj se ne govori ništa o Muhammedu!" Upitao sam ponovo “Zašto ništa? Ovaj je čovjek, Muhammed, odgovoran za nastajanje višemilijunske zajednice vjernika koji, po njegovim riječima, vjeruju u: 1. čudesno rođenje Isusovo, 2. da je Isus bio Mesija (6), 3. da je dao život mrtvima Božjom dozvolom, i da je ozdravljivao one koji su se rodili slijepi i gubavce po Božjoj volji.
Sigurno Biblija ima nešto za reći o velikom vođi koji je tako dobro govorio o Isusu i njegovoj majci Mariji?"
Starac je odgovorio. "Sine moj, čitao sam Bibliju posljednjih 50 godina, i da je u njoj spomenut Muhammed, znao bih to."

Ne Jedan po imenu!
Nastavio sam: "Prema vama, zar nema stotine proročanstava koja se tiču dolaska Isusa u Starom Zavjetu". Svećenik je odgovorio: "Ne stotine, već tisuće!". Odgovorio sam: "Neću raspravljati o "tisuću i jednom proročanstvu" u starom Zavjetu zato što je cijeli muslimanski svijet prihvatio Isusa i bez biblijskih proročanstava. Mi Muslimani smo prihvatili Isusa pošto ga je spominjao sam Muhammed, i danas u svijetu postoji 900 milijuna Muhammedovih sljedbenika koji vole, poštuju i vjeruju u Isusa Krista kao velikog Božjeg Poslanika bez potrebe da ih kršćani u to uvjeravaju. Možete li mi reći u kojem se proročanstvu spominje Isus imenom. Termin "Mesija", preveden kao Krist, nije ime nego titula. Postoji li ijedno Proročanstvo gdje se kaže da će Mesijino ime biti Isus, i da će njegova majka biti Marija, da će mu "otac" biti Josip, da će se roditi pod kraljem Herodom itd. itd? Ne! Takvo što ne postoji! Kako ste onda došli do zaključka da se to "tisuću u jedno" proročanstvo odnosi na Isusa?"


Što je proročanstvo?
Svećenik je odgovorio: "Vidite, proročanstva su riječi - slike nečega što će se dogoditi u budućnosti. Kad to nešto prođe, vidimo u proročanstvima ispunjenje toga što je predskazano u prošlosti" Rekao sam: "Ono što činite je dedukcija, razumijevanje, zbrajanje dva i dva." Odgovorio je: "Da." Rekao sam: "Ako je to ono što činite u slučaju Isusa, zašto te iste kriterije ne bi uzeli u obzir u slučaju Muhammeda?" Svećenik se složio sa mojim prijedlogom.
Po sjećanju sam citirao Bibliju na afričkom (8)
'N PROFEET SAL EK VIR HULLE VERWEK UIT DIE MIDDE VAN HULLE BROERS, SOOS JY IS, EN EK SAL MY WOORDE IN SY MOND LE, EN HY SY SAL AAN HULLE SE ALLE WAT EK HOM BEVEEL. Deut.18: 18.:
"Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću riječi svoje u usta njegova, i kazivaće im sve što mu zapovjedim". (Peta knjiga Mojsijeva: poglavlje 18, stih 18)

Prorok poput Mojsija
Nakon što sam citirao Bibliju upitao sam ga:"Na koga se odnosi ovo proročanstvo?" Bez imalo oklijevanja, odgovorio je: "Na ISUSA!". Upitao sam: "Zašto Isusa?.. Njegovo ime se nigdje ne spominje." Svećenik je odgovorio: "Pošto su proročanstva opisi nečega što će se desiti u budućnosti, zaključili smo da se te riječi odnose na njega. Vidite, najvažnije riječi ovog proročanstva su "SOOS JY IS" - KAO ŠTO SI TI - poput Mojsija, a Isus je bio poput Mojsija." Upitao sam: "Kako je to Isus bio poput Mojsija?" Njegovo je odgovor bio: "Kao prvo, Mojsije je bio Židov kao i Isus, drugo: Mojsije je bio prorok kao što je to bio i Isus, prema tome Isus je poput Mojsija i upravo je to Bog rekao Mojsiju - "SOOS JY IS". "Možete li se sjetiti još sličnosti osim ovo dvoje?" upitao sam. Svećenik je odgovorio da ne može. Odgovorio sam: "Ako su samo ova dva kriterija za otkrivanje proroka iz navedenih stihova, po tom kriteriju bilo koji od ovih osoba može biti poput Mojsija: - Solomon, Izaija, Danijel, Hošea, Ivan Krstitelj..., zato što su svi bili Židovi i Proroci. Zašto ove kriterije ne primijenimo na bilo koje od navedenih proroka, a ne samo na Isusa?" Svećenik nije imao odgovora. Nastavio sam: "Vidite, moj je zaključak da Isus uopće nije sličan Mojsiju, a ako sam u krivu, molim Vas, ispravite me."

Tri nesličnosti
"Kao PRVO, Isus nije poput Mojsija, zato što je prema vama "ISUS BOG", ali Mojsije to nije. Da li je to istina?" Odgovorio je: "Da." Nastavio sam: "Prema tome, Isus nije poput Mojsija. DRUGO, prema vama, ISUS JE UMRO RADI GRIJEHA SVIJETA, ali Mojsije nije morao umrijeti radi grijeha svijeta, zar ne?" Ponovo je rekao: "Da." Rekao sam: "Prema tome, Isus nije poput Mojsija! TREĆE, prema vama, ISUS JE IŠAO U PAKAO NA TRI DANA, ali Mojsije tamo nije trebao ići, nije li tako?" Slabašno je odgovorio: "Da." Zaključio sam: "Prema tome, Isus nije poput Mojsija. Ali svećeniče, ovo nisu čvrsti zaključci, stvarne činjenice, ovo su samo vjerovanja oko kojih maleni razbijaju glavu. Idemo raspravljati nešto sasvim jednostavno, oko kojih se ni najmanji neće previše naprezati." Svećenik je bio zadovoljan ovim prijedlogom.

Majka i otac
1. "Mojsije je imao oca i majku. Muhammed isto tako. Ali Isus je imao samo majku, nije imao ljudskog oca. Je li tako?" Složio se. Nastavio sam: "Prema tome Isus nije poput Mojsija, ali Muhammed je poput Mojsija!"

Čudesno rođenje
"Mojsije i Muhamed su stvoreni na normalan način, fizičkim činom žene i muškarca, ali Isus je stvoren čudom. Tako u Mateju 1:18 "I još dok se nisu bili sastali (Marija i Josip), nađe se da je ona trudna". I sveti Luka govori o čudesnom začeću: "...kako će to biti kad ja ne znam za muža? I odgovarajući Anđeo reče: duh sveti doći će na tebe, i sila Najvišega osjeniće te; za to i ono što će se roditi biće sveti, i nazvat će se sin Božji. Luka 1.35. Quran potvrđuje čudesno začeće;
"ona (Marija) reče: "Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?" - "Eto tako", - reče (anđeo Gabriela) -, "Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: Budi! - i ono bude." (9) (Quran 3:47)

Bogu nije potrebno posijati sjeme u čovjeku ili životinji. On što zamisli, to učini. To je muslimansko gledanje na čudesno začeće Isusovo.
(Kad sam usporedio Quransku i Biblijsku verziju Isusovog začeća predsjedniku Bible Society u našem najvećem gradu i kad sam ga upitao koju bi verziju on volio prenijeti svojoj kćeri, odgovorio je: "Quransku" Ukratko, rekao sam svećeniku: "Da li je istina da je Isus začet čudesno, dok su Mojsije i Mudamed začeti normalnim putem?" Ponosno je odgovorio: "Da!" Ja sam odgovorio: "Prema tome, Isus nije poput Mojsija, ali Muhamed je. A Bog kaže Mojsiju u 18.18 - POPUT TEBE, a Muhamed je poput Mojsija."

Brak
2. "Mojsije i Muhamed su se oženili i imali su djecu, ali Isus je ostao samac cijelog svog života. Nije li tako?" Svećenik je to potvrdio. "Prema tome, Isus nije poput Mojsija, ali Muhamed je."

Isus je odbačen od svog naroda
3. "Mojsije i Muhamed su bili prihvaćeni od svog naroda kao proroci za vrijeme svog života. Bez sumnje, Židovi su zadali Mojsiju beskrajne glavobolje, ali kao nacija, prihvatili su ga kao Božjeg poslanika. Arapi su, također, Muhamedu učinili život nemogućim. Jako je propatio od njihove ruke. Nakon 13 godina naukovanja u Meki, morao je emigrirati iz mjesta svog rođenja. Ali prije smrti, Arapi su ga prihvatili kao Božjeg poslanika. Ali prema Bibliji: "K svojim dođe, i svoji ga ne primiše." (Ivan 1:11). Pa i danas, nakon dvije tisuće godina, njegov narod - Židovi - još uvijek ga odbacuju. Nije li tako?" Svećenik je odgovorio: "Da." Rekao sam: "Prema tome Isus nije poput Mojsija, ali Muhamed jest!"

"Svjetovni" vođe
4. "Mojsije i Muhamed bili su proroci i kraljevi. Prorok je osoba koja prima Božje poruke za Uputu ljudima i tu uputu prenosi Božjim stvorenjima onako kako je primio, bez dodavanja ili oduzimanja. Kralj je osoba koja posjeduje moć da presuđuje o životu i smrti ljudi kojima vlada. Nevažno je da li ta osoba nosi krunu ili mu se obraćaju kao kralju ili monarhu: ono što je bitno je da ta osoba ima moć ta vas osudi na smrt - on je kralj. Mojsije je imao takvu moć. Sjećate li se Izraelca koji je skupljao drva na Subotu, a Mojsije je ga kamenovao na smrt (Brojevi - 15,13). Također ima i drugih primjera takve Mojsijeve moći. Muhamed je, također, imao takvu moć. U Bibliji postoje osobe kojima je data samo moć proricanja, ali oni nisu bili u mogućnosti provesti svoja proricanja i Upute u djelo. Poneke su od tih osoba bile nemoćne pred tvrdoglvaom ruljom koja nije prihvaćala njihove poruke, a oni su bili proroci: Lot, Jona, Daniel, Ezra i Ivan Krstitelj. Oni su mogli samo prenijeti poruku, ali nisu je mogli provesti u djelo. Sveti Prorok Isus također je spadao u tu kategoriju. Kršćansko naukovanje to jasno potvrđuje: kad su Isusa doveli pred Poncija Pilata, Isus je jasno odgovorio na lažne optužbe: "CARSTVO MOJE NIJE OD OVOGA SVIJETA; KAD BI BILO DO OVOGA SVIJETA CARSTVO MOJE, ONDA BI SLUGE MOJE BRANILE DA NE BIH BIO PREDAN ŽIDOVIMA; ALI CARSTVO MOJE NIJE ODAVDE". (Ivan 18:36) Ovo je uvjerilo Pilata (poganina) da mu Isus nije prijetnja za njegovu vlast. Isus govori samo o duhovnom kraljevstvu; drugim riječima on tvrdi da je Prorok. Da li je to istina.?" Svećenik odgovorava: "Da." Ja kažem: "Prema tome Isus nije poput Mojsija, ali Muhamed je."

Nema novih Zakona
5. "Mojsije i Muhamed su donijeli nove zakone i nove propise svome narodu. Mojsije ne samo da je dao 10 zapovijedi, nego je donio veoma opširan zakon o ceremonijama kao vodič svom narodu. Muhamed dolazi među barbare, koji su se ženili svojim pomajkama, koji su svoje kćeri zakapale žive, pijanicama, preljubnicima, idolopoklonicima i kockarima. Gibbon opisuje Arape prije dolaska Islama kao osobe koje se nisu mogle razlikovati od životinja; to su bili životinje u ljudskom obliku.

Iz tog barbarstva, Muhamed ih je podigao i pretvorio u "svjetlo znanja". "ZA ARAPE JE TO BILO ROĐENJE IZ TAME U SVJETLO. ARABIJA JE PRVI PUT OŽIVJELA. SIROMAŠNI PASTIRI, NEPRIMIJEĆENI U SVOJIM PUSTINJAMA JOŠ OD POČETKA SVIJETA. VIDI, NEPRIMIJEĆENI SU POSTALI SVJETSKI PRIZNATI, MALI SU IZRASLI VELIKI. U JEDNOM STOLJEĆU ARABIJA SE PROTEZALA OD GRANADE NA JEDNOJ STRANI DO DELHIA NA DRUGOJ, SJEVNUVŠI ODVAŽNOŠĆU, I SJAJEM GENIJA, ARABIJA SJAJI VELIKIM DIJELOM SVIJETA..." (Citat iz knjige Tomasa Carlyslea). Činjenica je da je Muhamed dao ljudima Zakon i Red koji nisu imali ranije.
"Što se tiče Isusa, kad su Židovi pomislili da bi mogao biti varalica s ciljem da izopači njihova učenja, Isus je podnio bol kako bi ih uvjerio da nije došao s novom vjerom - nema novih zakona i novih propisa. Citiram njegove riječi: "Ne mislite da sam ja došao pokvariti zakon ili proroke; nisam došao pokvariti, nego ispuniti." (Matej 5:17 i 18) Drugim riječima nije došao sa novim zakonima i propisima već je došao ispuniti stare zakone. To je stavio na znanje Židovima - osim ako nije pokušao blefirati Židove da ga prihvate kao čovjeka od Boga i okolišanjem ih navesti u novu religiju. NE! Ovaj Božji poslanik nikad ne bi to pokušao! Sam je ispunjavao sve zakone.
Slušao je naredbe Mojsijeve, i poštovao je Sabath. Nikad nijedan Živod nije uperio prst u njega i rekao: zašto ne postiš? Ili zašto ne pereš ruke prije nego slomiš kruh?, a to su bile lažne optužbe protiv njegovih učenika, ali nikad protiv Isusa. To je bilo stoga što je on kao dobar Židov poštovao zakone proroka koji su mu prethodili. Ukratko, nije stvorio novu vjeru i nije donio nove zakone kao što su to učinili Mojsije i Muhamed. Nije li to istina?", upitao sam svećenika koji se s tim složio. A ja sam ponovo odgovorio: "Prema tome, Isus nije poput Mojsija, ali Muhamed jest."

Kako su umrli
6. "I Mojsije i Muhamed su umrli normalnom smrću, ali prema kršćanstvu Isus je brutalno ubijen na križu /10/, zar ne?" "Tako je", složio se svećenik. "Prema tome, Isus nije poput Mojsija, ali Muhamed jest.", ponovio sam.

Rajsko prebivalište
"Mojsije i Muhamed leže sahranjeni u zemlji, ali Isus je u raju. Nije li tako?" Svećenik se složio. Rekao sam: "Prema tome, Isus nije poput Mojsija, ali Muhamed jest."

Područja uspoređivanja:
Mojsije, Muhammed Isus
Rođenje
Normalno Normalno Posebno
Obiteljski život
Oženjen, djeca; Oženjen, djeca; Neoženjen, nema djece
Smrt
Normalna Normalna Posebna
Status
Prorok, Državanik; Prorok, Državnik; Prorok
Mjesto progonstva (kao odrastao)
U Medina, U Medinu, Nigdje
Sukobi s neprijateljima
Potjera, Potjera i rat, Ništa slično
Rezultati djelovanja
Moralna i fizička pobjeda, Moralna i fizička pobjeda, Moralna pobjeda
Zapisivanje o proročanstvima
Za vrijeme življenja (Tore), Za vrijeme življenja (Quran), Poslije smrti
Priroda učenja
Duhovno i svakodnevno, Duhovno i svakodnevno, Duhovno
Prihvaćanje i vođenje naroda
Odbačen pa prihvaćen, Odbačen pa prihvaćen, Odbačen (većinom od Izraelaca).

Išmael prvorođenac
Kako se svećenik bespomoćno slagao sa svakim navodom, rekao sam, "Do sada sam dokazao samo jedan dio proročanstva - dokazivanje fraze "poput tebe"- poput Mojsija. Proročanstvo je mnogo više od te jedne fraze "Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti...". Naglasak je na riječima - između braće njihove. Mojsije i njegovi ljudi, Židovi su ovdje označeni kao nacija, a njihov su bratski narod, nedvojbeno, Arapi. Vidite, Biblija govori o Abrahamu kao "Božjem prijatelju". Abraham je imao dvije žene - Saru i Hagaru. Hagara je rodila Abrahamu /11/ sina - njegovog PRVOROĐENCA - Išmaela. (Vidi Stvaranje 17:25) Do svoje 13. godine on je bio JEDINI Abrahamov sin, a tada je Bog sklopio savez s Abrahamom. Bog je podario Abrahamu još jednog sina (po Sari) - Isaka.

Arapi i Židovi
Ako su Išmael i Isak Abrahamovi sinovi, onda su braća. Tako su djeca jednoga, braća djeci drugoga. Biblija potvrđuje u Stvaranju 16,12 i 25,18. Djeca Isaka su braća Išmaelove djece. Muhamed je po toj liniji brat Židovima pošto potječe od Išmaelove loze. Upravo tako kaže i Biblija. Tako proročanstvo kaže da će dolazeći prorok biti poput Mojsija, da NEĆE potjecati od "djece Izraelove", nego od njihove braće. A Muhamed je od njihove braće!

Riječi u ustima
Proročanstvo dalje kaže: "...i metnuću riječi svoje u usta njegova...". Što to znači? Vidite, kad sam upitao svećenika da otvori Bibliju i da čita iz nje (18.18), da li bi to bilo da mu ja stavljam riječi u usta. Odgovorio je da ne. "Ali", nastavio sam, "da sam vas učio govoriti na jeziku sličnom arapskom o kojem vi nemate nikakvoga znanja, i da sam vas pitao da pročitate ili ponovite za mnom kao npr.:

1. Reci: "On je Allah - Jedan!
2. Allah je Utočište svakom!
3. Nije rodio i rođen nije,
4. i niko Mu ravan nije!"
(Quran 112:1-4) pročitao sam mu na arapskom
da li bi to bilo stavljanje tih nikad čutih riječi u vaša usta?" Svećenik se složio s tim. Na isti su način riječi Qurana izrečena Muhamedu.
Povijest nam kaže da je Muhamed imao oko 40 godina. Bio je u špilji nekih 3 milje sjeverno od Meke. To je bila 27 noć muslimanskog mjeseca Ramadana. U špilji mu arkanđeo Gabrijel zapovijeda: "IQRA" što znači ČITAJ! OBJAVI! RECITIRAJ! Muhamed je bio užasnut i u svojem strahu je rekao kako NE ZNA. Anđeo mu zapovijeda drugi put sa istim rezultatom. Treći put Anđeo progovara a Muhamed PONAVLJA za njim! I ponavlja riječi kako su mu kazane, stavljene u usta.
1. Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,*
2. stvara čovjeka od ugruška!
3. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
4. koji poučava peru,
5. koji čovjeka poučava onome što ne zna. (Quran 96:1-5)

Ovo su prvi stihovi objavljeni Muhamedu,a sada se nalaze na početku 96. poglavlja Qurana.

Vjerni svjedok
Odmah nakon toga, Anđeo odlazi a Muhamed žuri kući. Užasnut, sav u znoju, moli svoju voljenu ženu Khadiju "da ga pokrije". Legao je, a ona se starala o njemu. Kad je došao k sebi, objasnio joj je što je vidio i čuo. Ona ga je uvjerila u svoju vjeru u njega i kako je uvjerena da Bog neće dozvoliti da mu se nešto loše desi. Jesu li ovo ispovjedi varalice? Bi li varalica priznao da, nakon što mu je Božji anđeo objavio Poruku Uzvišenoga, prestravljen, sav u znoju, potrčao kući svojim ženama? Svaki kritičar može vidjeti da je ovo bila reakcija i ispovijed jednog poštenog, ozbiljnog čovjeka, čovjeka Istine - AL-AMIN - Iskren, Pošten, Istinit. Sljedeće dvadeset i tri godine svog prorokovanja, riječi su "stavljane u njegova usta" i on ih je prenosio. One su ostavile trajan otisak u njegovu srcu i umu: i kako se Quran objavljivao, bilježio se na lišću od palme, na kožama i u srcima vjernika. Prije njegova odlaska ove su riječi po njegovim uputama stavljenje u red u kojem nalazimo današnji Quran.
Riječi su zapravo, stavljane u njegova usta, baš kako je to predskazano u biblijskom proročanstvu: "I stavit ću svoje riječi u njegova usta". (18:18)

Nepismeni Prorok
Muhamedovo iskustvo u špilji Hira, kasnije poznato kao Jabal-un Noor - Planina Svjetla, i njegova reakcija tom prvom otkrivenju je ostvarenje još jednog Biblijskog proročanstva. U knjizi Izaije, poglavlje 29, stih 12, čitamo: "Ili da dadu KNJIGU (al-Kitaab, al-Quran "Čitanje", "Recitiranje" onom koj ne zna čitati," (Izaija 29.12)
"VJEROVJESNIKA NEUKOG", Quran 7.158
a biblijski se stih nastavlja
"čitaj to; a on reče: ne znam čitati." (što bi bio prijevod arapskih riječi koje Muhamed ponavlja dvaput Svetom Duhu - Arkanđelu Gabrijelu, kad mu je bilo zapovijeđeno: "Čitaj!"
Da citiram u potpunosti: "ILI DA DADU KNJIGU ONOM KOJI NE ZNA ČITATI GOVOREĆI: ČITAJ TO; A ON REČE: NE ZNAM ČITATI" (IZAIJA 29,12)
Važno upozorenje:
Treba znati da nije postojala Biblija na Arapskom(12) u šestom stoljeću nakon Krista kad je živio Muhamed i propovijedao! Osim toga, bio je nepismen i neučen. Nijedan ga čovjek nije ničemu naučio. Njegov je učitelj, njegov Stvoritelj -

3. On ne govori po hiru svome -
4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
5. uči ga Jedan ogromne snage,
(Quran, 53:3-5)

Bez ikakve naobrazbe došle od ljudi, on je osramotio mudrost "učenih".

Ozbiljno upozorenje
"Vidite" rekao sam svećeniku, "kako proročanstva pristaju Muhamedu kao rukavica. Ne moramo "rastezati" proročanstva da bi opravdali Muhamedovo poslanstvo."
Svećenik mi odgovara, "Sve što ste izložili zvuči jako dobro, ali to nije bitno, zato što mi kršćani imamo Isusa Krista, sina Božjega, koji nas je otkupio bremena grijeha!"
"Nije bitno?", upitao sam. Bog nije tako mislio. On se potrudio zapisati svoja upozorenja. Bog je znao da će postojati ljudi poput vas koji će površno, lakomisleno odbaciti njegove riječi, pa je nakon 18.18 u Petoj Mojsijevoj knjizi upozorio:
"A ko god ne bi poslušao riječi mojih, koje će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti."
"Zar vas ovo ne plaši? Svemogući Bog se prijeti! Mi se tresemo kad nam neka varalica prijeti, a vi se ne bojite Božjeg upozorenja?"

"Čudo nad čudima! u stihu 19, 18. poglavlja Pete knjige Mojsijeve, nadalje se ispunjava proročanstvo o Muhamedu. Obratite pažnju na riječi “koje (riječi) će govoriti u moje ime". U čije ime govori Muhamed? Otvorio sam Quran na posljednjem, 114. poglavlju, Ljudi, i pokazao mu "formulu" na početku poglavlja: "U IME BOGA, SVEOPĆEG DOBROČINITELJA, MILOSTIVOG". I tako sa početkom poglavlja 113, sa istom "formulom". I pogljavlje 112, 111, 110... sva su imala isti stih na svakoj stranici, zato što su posljednja pogljavlja u Quranu kratka i zauzimaju otprilike stranicu.
"A što proročanstvo kazuje?"... KOJE ĆE GOVORITI U MOJE IME, a u čije je ime govorio Muhamed? U IME BOGA, SVEOPĆEG DOBROČINITELJA, MILOSTIVOG." Muslimani svaku molitvu počinju upravo tim svetim riječima. Ali krćani počinju sa: "U ime Oca, i sina i duha svetoga" (13)
Glede Pete knjige Mojsijeve, poglavlja 18, dao sam vam više od 15 razloga zašto se to proročanstvo odnosi na Muhameda a ne na Isusa.

Krstitelj proturječi Isusu
U Novom zavjetu, nalazimo da Židovi i dalje očekuju ispunjenje proročanstva “jedan poput Mojsija”, odnoseći se na Ivana 1:19-25. Kad je Isus rekao da je on Mesija, Židovi su ga pitali o Iliji? Židovi su imali paralelno proročanstvo da će prije Mesije stići Ilija, i to po drugi put. Isus potvrđuje to židovsko vjerovanje:
"A Isus odgovarajući reče im: Ilija će doći najprije i urediti sve. Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga; nego učiniše s njime šta htješe; tako i sin čovječji treba da postrada od njih. Tada razumješe učenici da im govori za Ivana Krstitelja." Matej 17:11-13
Prema Novom Zavjetu Židovi nisu povjerovali onome koji se predstavljao kao Mesija. U svojim istraživanjima prošli su kroz mnoge muke u pokušaju da će pronaći istinskog Mesiju. I ovo Evanđelje po Ivanu potvrđuje: "I ovo je svjedočanstvo Ivanovo kad poslaše Židovi iz Jeruzalema svećenike i Levite da ga zapitaju: ko si ti? I on prizna, i ne zataji, i prizna, ja nisam Krist." Ivan 1,19-20 (Ovo je bilo normalno zato što ne može biti dva Mesije /14/ u isto vrijeme. Ako je Isus bio Krist onda Ivan nije bio Krist!) "I zapitaše ga: ko si dakle? Jesi li Ilija? I reče: nijesam. Jesi li prorok? I odgovori: nijesam.." (Ivan 1,21) Ovdje Ivan Krstitelj proturiječi Isusu! Isus kaže da je Ivan "Ilija" a Ivan niječe to što mu Isus pripisije. Jedan od ove dvojice (Isus ili Ivan) ne govori istinu (sačuvaj Bože!)! Po svjedočenju samoga Isusa, Ivan Krstitelj je bio najveći izraelski prorok: "Zaista vam kažem: ni jedan između rođenih od žena nije izišao veći od Ivana Krstitelja;" Matej 11,11
Mi Muslimani Ivana Krstitelja poznajemo kao Jahju (počivao u miru). Poznajemo ga kao istinskog Božjeg proroka. Sveti Prorok Isus poznat nama kao Isaa (počivao u miru), također je poštovan kao jedan od najmoćnijih Božjih poslanika. Kako možemo pripisivati laži bilo kojem od njih dvojice? Ovaj problem ostavljamo na rješavanje kršćanima, zato što njihovi "sveti spisi obiluju nepodudarnostima koje spominju kao "mračna kazivanja Isusova"./15/ Nas muslimane zaista zanima posljednje pitanje postavljeno Ivanu Krstitelju od strane židovske elite "Jesi li prorok? I odgovori: nijesam." (Ivan 1,21)

Tri pitanja!
Obratite pažnju na to da su židovi postavili tri različita pitanja Ivanu Krstitelju na koje je odgovorio NE. To su:
1) Jesi li ti Krist?
2) Jesi li ti Ilija?
3) Jesi li ti prorok?
Međutim, učeni kršćani nekako ovdje vide postavljena samo dva pitanja. Da bismo kristalno jasno dokazali da su Židovi imali TRI odvojena proročanstva u svojim mislima kad su ispitivali Ivana Krstitelja, pročitajmo opomenu Židova u sljedećim redovima kako slijedi:
"I ZAPITAŠE GA GOVOREĆI MU: ZAŠTO DAKLE KRŠĆAVAŠ KAD TI NISI KRIST NI ILIJA NI PROROK?" Ivan 1,25
Židovi su čekali na ispunjenje tri različita proročanstva: jedno, dolazak Krista. Drugo, dolazak Ilije, i treće, dolazak proroka.

"Prorok"
Ako pogledamo u bilo koju Bibliju koja ima fusnote ili dodatak, naći ćemo notu gdje se "prorok" iz Ivana 1,25 odnosi na Petu knjigu Mojsijevu, poglavlje 18,15 i 18. I "taj prorok", "prorok poput Mosija" - "poput tebe", dokazali smo kroz mnogo elaboriranja da je to Muhamed a ne Isus.
Mi Muslimani ne poričemo da je Isus bio Mesija, što se prevodi kao Krist/16/ Ne prepiremo se oko tisuću i jednog proročanstva kojim kršćani dokazuju dolazak Mesije. Ono što mi kažemo je da se 18,18 ne odnosi na Isusa, već se izričito odnosi na Svetog proroka Muhameda.
Svećenik me vrlo ljubazno otpravio rekavši da je diskusija bila veoma zanimljiva i da bi želio da ovu diskusiju ponovim i pred njegovim kolegama. Otada je prošlo gotovo 15 godina i ja još uvijek očekujem tu privilegiju.
Vjerujem da je svećenik bio ozbiljan kad mi je dao ovu ponudu, ali...

Test
Kristovim sljedbenicima kažem, zašto ne pokušaju test koji im je Gospodar spomenuo prilikom testiranja proroka? On je rekao: "Po plodovima njihovima poznat ćete ih. Dali se bere s trnja grožđe, ili s čička smokve? Tako svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa. Ne može drvo dobro rodova zlih rađati, ni drvo zlo rodova dobrih rađati. Svako dakle drvo koje ne rađa roda dobra, sijeku i u oganj bacaju. I tako dakle, po plodovima njihovim poznat ćete ih." Matej, 7,16-20
Zašto se bojite aplicirati ovaj test na Muhamedova učenja? Pronaći ćete u Posljednjoj Božjoj objavi - Svetom Quranu - istinsko ispunjenje učenja Mojsija i Isusa koje će donijeti svijetu toliko potreban mir i sreću. "DA ČOVJEK POPUT MUHAMEDA VLADA MODERNIM SVIJETOM, USPIO BI U RJEŠAVANJU PROBLEMA I DOVEO SVIJET DO TOLIKO POTREBNOG MIRA I SREĆE." (George Bernard Shaw)

Najveći!
Tjedni magazin Time od 15 lipnja 1974, donio je niz mišljenja različitih povjesničara, pisaca, vojnika, biznismena i ostalih o temi: "Koji su bili najveći svjetski vođe?" Neki su rekli da je to bio Hitler, neki da je to bio Ghandi, Buddha, Lincoln... Ali Jules Masserman, američki psihoanalitičar postavio je standarde za izbor. Rekao je: Vođe moraju ispuniti tri funkcije: 1. Brinuti se za dobrobit onih koje vede, 2. stvoriti socijalni sistem u kojem će se ljudi osjećati relativno sigurni i 3. osigurati im neki oblik vjere."
Po navedenim kriterijima on je izvršio analizu - Hitlera, Pasteura, Cezara, Mojsija, Konfucija... i konačno zaključuje:
"Ljudi poput Pasteura i Salka su vođe u prvom smislu. Ljudi poput Gandhija i Konfucija, na jednoj strani, i Alexandera, Cesara i Hitlera na drugoj strani, su vođe drugog i trećeg kriterija. Isus i Buddha spadaju u treću kategoriju. Valjda je navjeći svjetski vođa svih vremena bio Muhamed, koji je zadovoljio sva tri uvjeta. U manjoj mjeri, Mojsije je učinio isto."
Ravnajući se po ovim objektivnim standardima profesora čikaškog sveučilišta, za kojeg vjerujem da je Židov, Isus i Buddha spadaju u "velike vođe čovječanstva", ali je čudna koincidencija da su Mojsije i Muhamed u istoj grupi velikih vođa, što još više daje na težini proročanstva Pete knjige Mojsijeve 18,18 - POPUT TEBE - poput Mojsija!
Kao zaključak, završit ću sa citatom kršćanskog svećenika koji je komentator Biblije, uz dodatak učenja njegova Gospodina:
"OSNOVNI JE KRITERIJ ISTINSKOG PROROKA MORALNI DIO NJEGOVA UČENJA" prof. Dummelow
"PO NJIHOVIM PLODOVIMA ĆETE IH POZNATI" Isus Krist.


Završni prijedlog: Okupimo se svi!
Reci: "O sljedbenici Knjige,
dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke:
da se nikome osim Bogu ne klanjamo,
da nikoga Njemu ravnim ne smatramo
i da jedni druge, pored Boga,
bogovima ne držimo!"
Pa ako oni ne pristanu, vi recite:
"Budite svjedoci da smo
mi muslimani (oni koji se pokoravaju Božjoj volji)!" Quran 3,64
"Sljedbenici knjige" je poštovanja vrijedna titula koja je pripisana Židovima i Kršćanima u Svetom Quranu. Ovdje Muslimani pozivaju: "O sljedbenici Knjige", Učeni ljudi! O Ljudi koji tvrdite da ste primili Božanske objave, okupimo se zajedno oko osnovnog učenja: "da se nikome osim Bogu ne klanjamo", zato što nitko osim Boga nije vrijedan obožavanja, a ne zato "jer sam ja Gospodin Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onih koji mrze na mene." Izlazak 20,5 Nego stoga što je on naš Gospodar i Onaj koji bdije nad nama, naš Pomagač i Učitelj, vrijedan svakog obožavanja, molitvi i odanosti.

U načelu Židovi i Kršćani će se složiti sa prijedlozima iz citiranih stihova Qurana. U praksi ne uspijevaju. Osim što dolazi do doktrinskih razmimoilaženja o jedinstvu Boga, s*!*!*!*!o je i pitanje svećeništva, kao da bilo koje ljudsko biće, Cohe ili Papa, svećenik ili Brahuman - može tvrditi da se superioran u svojem učenju i čistoći svog života, ili da može stajati ili posredovati između čovjeka i Boga. Islam ne poznaje i ne priznaje svećeništvo!

Srž Islama nam je dan u sljedećim Quranskim stihovima:
Recite: "Mi vjerujemo u Allaha
i u ono što se objavljuje nama,
i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku,
i Jakubu, i unucima,
i u ono što je dato Musau i Isau,
i u ono što je dato
vjerovjesnicima od Gospodara njihova;
mi ne pravimo nikakve razlike među njima,
i mi se samo Njemu pokoravamo." 2,136
Pozicija Muslimana je jasna. Musliman nema vjeru svojstvenu samo njemu. Islam nije sekta ili neka etnička religija. Religija je jedna, zato što je Istina jedna. "On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu (Noi) i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau (Mojsiju) i Isau (Isusu)" Quran 42,13. To je istina koja se nalazi u svim Božanskim knjigama. U biti se svodi na svijest o Volji i Božjem Planu te radosnom pokoravanju toj Božjoj Volji i tom Božjem planu. AKO NETKO ŽELI NEKU RELIGIJU DRUGAČIJU OD OVE, ON JE LAŽAN U SVOJOJ PRIRODI, I NE PRIPADA U BOŽJU VOLJU I BOŽJI PLAN. Netko takav ne može očekivati vodstvo, zato što je namjerno odbacio vodstvo.

FUSNOTE
1 Ovo se odnosi na Mojsija. Vidi Yusuf Alijeve komentare Nos 4783/4 za ovaj stih.
2 Ovo se odnosi na brojčane vrijednosti slova. Po engeskoj abecedi a=6, b=12, c=18, d=24 i tako dalje svako se slovo povećava za 6 zato što je broj Zvijeri 666. Probaj za Dr. Kissinger.
3 Pisac ima kao temu samo "Muhammed je Najveći"
4 U originalu se spominje Dominee, a ovdje je zamijenjeno sa svećenikom.
5 Jedna od provincija u Južnoafričkoj Republci
6 Riječ Mesija dolazi od arapske i hebrejske riječi masaha koje znači trljati, masirati, pomazati. Vjersko je značenje: onaj koji je pomazan - svećenici i kraljevi su često bili pomazani prilikom preuzimanja vlasti. Mesija prevedno kao Krist ne znači Bog. Čak je i Cir nazvan "Kristom" (pomazanikom) u Bibliji, (Izaija 45,1)
8 Ako se prevodi na drugi jezik, molim da se afričke riječi promijene u lokalni govor; Ne pokušavajte iz glave prevesi Biblijske stihove. Držite se Biblije i jezika na kojem je napisana.
9 Molim otvorite Quran na 3,42 i na 19,16 gdje se opisuje Isusovo rođenje; pročitajte ga s tumačenjem, opazite kakvu visoku poziciju Isus i njegova majka imaju u Islamu.
10 "Was Christ Crucified?", od autora, besplatno na zahtjev.
11 Prema Bibliji Abrahamovo je ime bilo Abram prije nego ga je Bog preimenovao.
12 Danas postoje Biblije na 14 različitih jezika namijenjenih Arapima. Vidi "The Gospels in many tongues", od Bible Society.
13 Kršćanski teolozi ignoriraju "ime Božje". "Bog" nije ime, i "Otac" nije ime. Koje je njegovo ime? Vidi "Muhammed - the Natural Successor to Christ", od autora, besplatno
14 Židovi su očekivali jednog Mesiju ne dva
15 Vidi Times od 30 Prosinca 1974, članak "How true is the Bible?"i "50000 Errors in the Bible?", reprodukcija kršćanskog magazina "AWAKE!" rujan 8, 1957
16 Vidi 13 .

Ako se povratimo originalnom grckom prijevodu, vidje}emo da rijec “Utjesitelj” glasi
na grskom “Parakletos” dok “Pohvaljen” (kako Isa naziva Poslanika iza njega) se u
grckom kaže “Praklete”. Osim zamjene slova, grcki su prevodioci sa izvornog
armejskog jezika jos dodali: “... koji je duh istine...”, sadasnja crkva veli da se to misli
na Svetog Duha, koji predstavlja jednog od cinioca trojstva u kojeg vjeruju: (Otac - Sin
- Duh Sveti). S ovim tumacenjem, da je “Utjesitelj” u stvari Duh Sveti, crkva upada u
nerazmrsivu proturjecnost, jer to znaci da Svetog Duha nije bilo u vrijeme dok se Isa
obraca ucenicima, a s druge strane, kad Isa kaže da ce Otac poslati drugog
“Utjecitelja”, ispada da ima vise “Svetih Duhova”. U isto vrijeme, nalazimo u povjesti
ranog krcanstva veci broj osoba koje su za sebe tvrdile da su obecani “Utjecitelj”, sto
ne bi bilo moguce ako se vjerovalo da je “Ujecitelj” Duh Sveti.