Tekstovi

U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog

Hvala pripada Allahu Uzvišenom, a salavat i selam Njegovom poslaniku Muhammedu„Ko se Allaha istinski boji, On će mu izlaz iz svake nedaće dati...“

Allah Uzvišeni iskušava robove Svoje na razne načine, navest ćemo neke od njih i ukazati kako da vjernik postupi u svakoj situaciji iskušenja i time ostane i ustraje na Siratul-mustekimu (Pravome putu).


iskušenje

Kako ispravno islamski postupiti u iskušenju

1


Allah iskušava robove Svoje nekada nedaćom radi podizanja stepena pokornog roba ili brisanja njegovih zaboravljenih grijeha ili onih za koje se nije iskreno ili dovoljno kajao;-        Strpljivost i prihvatanje kadera,

-        istigfar – kajanje za grijehe,

-        dova – tažiti pomoć od Allaha u iskušenju,

-        moliti za okončanje iskušenja, milost i ustrajnost na Pravome putu,

-        činiti što više dobrih djela, jer ona brišu grijehe.

2

Nekada općom krizom da upozori vjernike na loše društvo, ogrezlost zajednice u grijehu, nedovoljnu afirmaciju dobra i pozivanja u dobro;


-        Izvršavanje vjerskih obaveza,

-        Izbjegavanje grijeha,

-        Dobročinstvo,

-        Zikr – veličanje Allaha

3


Nekada dominacijom grijeha, nepravde i nemorala da razbudi emocije imana i okupi vojske uspavanih imanskih junaka koji na lijep i mudar način, strpljivo treba da pozovu na ostavljanje grijeha i upozore na njegovu pogubnost, te upozore i zaustave aktiviste i afirmatore grijeha i razvrata radi općeg dobra i interesa cijele zajednice;


-        Osuda grijeha,

-        Poziv u dobro i uputu,

-        Izbjegavanje griješenja i bilo kakve podrške grijehu,

-        Sticanje znanja o vjeri,

-        Afirmacija dobra i islamskog znanja

-        Ukazivati na pogubnost nemorala

4

Nekada lokalnim i individualnim trijumfom  dobra i istine s ciljem da se pokrenu i drugi dobri robovi božiji i posiju sjeme istine, dobročinstva i dobre promjene.


-        Pohvaliti dobro,

-        Doviti za dobročinitelje,

-        Širiti dobre vijesti i informacije o učinjenom dobru,

-        Podržati dobro verbalno, djelom (akcijom) i imetkom

-        Pokretati inicijative širenja dobra

5


Nekada odlaskom učenih; njihovim seljenjem iz mjesta u drugo, promjenom društene zajednice, ili seljenjem sa prolaznog na budući svijet;


-        Slušati učenje,

-        Slijediti učene,

-        Družiti se s njima,

-        Doviti Allaha za njihovo dobro (To rade i životinje po hadisu: „Za onoga koji ljude poučava dobru mole sva stvorenja čak i mravi u mravinjaku i kitovi u moru.“)

-        Podržavati ih u akcijama širenja znanja, dobra i dawe,

-        Pomagati učene materijalno da se  rasterete brige o materijalnom zbrinjavanju porodice, kako bi na polju dawe i podučavanja  dali maksimum.

-        Braniti njihov ugled i čast u slučaju napada zlonamjernika,

-        Doviti za njih poslije smrti

-        Širiti njihovo znanje i raditi po njemu.

6

Nekada promjenom vlasti i vlastodržaca koji upravljaju zajednicom, sude i odlučuju o njenim interesima;


-        Ako su dobri, podržati ih, moliti za njihovo dobro i uputu,

-        Savjetovati ih,

-        Prihvatiti - pronaći ispriku ako pogriješe u idžtihadskim (vjerom nedorečenim pitanjima) pitanjima,

-        Ako su loši, moliti Allaha da ih popravi ako u njima ima dobra, ili da ih zamijeni boljima,

-        Braniti njihov ugled i čast u slučaju napada i zlonamjerne propagande smutljivaca,

-        Ako zulum čine, osuditi i ukazati na nepravdu,

-        Raditi na njihovoj smjeni legalno, bez uzrokovanja veće štete ili nepravde.

-        Moliti Allaha da zaštiti zajednicu od njihovog zla i da im vlast oduzme.

7


Nekada promjenom društvenih uglednika, životnh lidera i uzora za kojima se ljudi povode u svojim svakodnevnim radnjama i akcijama, pa učene,  mudre i dobronamjerne zamjene glupaci, neznalice, egoisti, oholnici, licemjeri, ...


-        Podržati svakog dobročinitelja,

-        Moliti za njh, njihovu ustrajnost u dobru i na Putu pravome,

-        Družiti se s njima,

-        Podržavati njihove dobre i korisne akcije,

-        Promovisati ih da postanu zvanični lideri i vođe u zajednici,

-        Braniti njihov ugled i ime u slučaju napada zlonamjernika.

8

Nekada uskraćivanjem blagoslova  u imetku, porodu, radu i vremenu, pa sav trud liči na četverodecenijsko  uzaludno lutanje grješnih Israelćana u pustinji;


Imetak:

-        Sticati imetak pošteno i u halal poslovima,

-        Udjeljivati od imetka,

-        Davati zekat,

-        Trošiti imetak u korisne i dobre svrhe, bez rasipništva ili škrtarenja.

Porod:

-        Živjeti islamski,

-        Odgajati djecu u islamu,

-        Usvajati islamske vrijednosti,

-        Uvezivati muslimanske porodice,

-        Biti porodica uzor u islamu i dobročinstvu,

-        Izbjegavati harame u sferi porodičnog života,

-        Održavati rodbinske veze.

Vrijeme i imetak:

-        Iskorištavanje oba dobra u korisne svrhe,

-        Ne rasipati vrijeme i novac,

-        Višak novca i vremena trošiti na Allahovom putu – u onome što koristi islamu, muslimanima, porodici, čovječanstvu...

-        Ne dopustiti da svojim vremenom ili novcem podržimo grijeh ili u njemu učestvujemo.

-        Ne žaliti vrijeme i imetak u onome što je drago Allahu.

-        Slijediti Poslanika, a.s., u iskorištavanju vremena i novca, te u njihovom raspolaganju za plemenite ciljeve koji počinju sa „Bismillah!“.


9


Nekada okrutnom kaznom pojedinca ili manje zajednice radi ibreta i vraćanja ljudi u sigurno okrilje vjere;


-        Kada vidimo iskušenje, zamoliti sunnetskom dovom: „Hvala Allahu koji nas je sačuvao iskušenja kojim kuša mnoge Svoje robove.“,

-        Moliti za oprost grijeha,

-        Učiniti dobro djelo s ciljem osiguranja Allahove milosti i čuvnje,

-        Preispitati svoje djela da u njima nema nešto što izaziva Allahovu srdžbu i kaznu.

-        Zikr, namaz, Kur'an...

10

Nekada pojavom neuobičajenih prirodnih prizora i dešavnja da se razdvoji istina od laži, vjera od nevjere i iskrenost od licemjerstva;


-        Istigfar,

-        Tevba,

-        Dobročinstvo,

-        Izvršavanje vjerskih obaveza,

-        Izbjegavanje harama,

-        Dova za uputu i zaštitu od iznenadnog iskušenja i kazne.

-        Sticanje islamskog znanja.

11


Nekada pojavom smutnje skrivenih uzroka, razloga, aktera i načina budućeg razvijanja, raspleta i skončanja, pa ljudi pričaju, nagađaju, neki grijeh a neki nagradu stiču, ugled ili ponor, iman potvrđuju ili u kufr zapadaju;

-        Izbjegavati učešće u fitni – smutnji,

-        Ne presudjivati ljudima u fitni, i ne graditi stavove na osnovu djelimičnih informacija,

-        Tražiti istinu,

-        Raspitati se o stavu islamskih učenjaka po određenoj fitni ili iskušenju,

-        Ako se istina razazna i jasno ukaže, podržati istinu a osuditi nepravdu,

-        Čuvati vjeru, jezik, ugled i čast, ne upuštati se u onošto može ugroziti navedene vrijednosti,

-        Raditi na pomirenju, jačanju i zajedništvu muslimana,

-        Osuđivati sve ideje, izjave, akcije koje produbljuju jaz među muslimanima i dodatno kompliciraju stanje i situaciju,

-        Moliti za muslimane, nevine i potlačene,

-        Pomagati slabima, nejakima, obespravljenima.

12


Nekada bljeskom – trijumfom društvenih kvazivrijednosti za kojima masa pohrli, a onda  sve ispari i pukne kao balon sapunice,-        Učiti o vjeri,

-        Izgrađivati imanski osjećaj za procjenu pravih i istinskih vrijednosti,

-        Prihvatati ono što vjera prihvata i hvali, a proći se i ostavljati sve što vjera odbacuje, što šteti i narušava univerzalne vrijednosti, vjeru, porodicu i dostojanstvo čovjeka,

-        Biti i ostati uz istinu bez obzira na većinu,

-        Biti prvi u dobru, a ne u prolaznim kvazidobrima,

-        Biti uz zajednicu vjernika i na Allahovoj strani.

-        Stalno i iskreno moliti za uputu.

13

Nekada materijalnim blagostanjem koje ljude u zaborav baci, pa se  odriču i vjere, i roda i društva svoga zarad zveketa lažnog i prolaznog dunjalučkog blaga,


-        Znati da je imetak dar od Boga i iskušenje kako ćemo s njim raspolagati i u koje svrhe ga trošiti,

-        Imućnost i siromaštvo su dva puta do milosti Gospodara; u prvom se mora pokoriti Allahovoj volji i dijeliti ga u ime Njegovo, a u siromaštvu prihvatiti kader i vjerovati da niko ne moće povećati niti smanjiti nfaku osim Allaha. Od Njega stražiti olakšanje i ustrajati u vjeri.

14

Nekada općim siromaštvom ili bolešću koje većinu ljudi ozlojadi pa kader proklinju i smrt prizivaju,


-        Prihvatiti sve što je od Allaha i nadati se Njegovoj pomoći,

-        Sve je od Njega i samo On moe stanje da promijeni,

-        Moliti za pomoć,

-        Strpljivo podnosti iskušenje, a Allaha ne kuša roba onim što ne može podnijeti, i nadati se Njegovoj sigurnoj nagradi.

-        Primiti svaku odredbu vjernički – pa i smrt.


I tako u nedogled, puno je načina kušnje, ali u svakom samo vjernici uspjeti mogu. Molim Allaha Svemilosnog da nam pomogne u svakom stanju, vodi nas Stazom Svojih dobrih robova  i u dzennetu nas pridruži skupini poslanika, šehida i dobročinitelja.


Amin.


S ciljem promocije dobra, proširite ovo dobro, Allah Vas dobrom nagradio.


Uz selam iskreni,


Ismet Purdić