Vijesti

Moderne matematičke teorije su jako kompleksno i apstraktno polje, koje nerviraju i predstavljaju pravu noćnu moru brojnim studentima, ali isto tako one su osnove za sve tehnologije bez kojih danas, slobodno rečeno, ne bi mogli živjeti na način koji živimo. Činjenica je da bi, bez velikog uma iz 8. stoljeća, muslimanskog matematičara El-Havarizmija, matematički svijet danas bio oskudniji i znatno drugačiji.

Muhammed el-Hawarizmi je rođen 780. godine u Horosanu, provinciji u istočnom dijelu Perzije, tačno na legendarnom i drevnom Putu Svile između Kine i Rima. Na ovim putevima se nisu mogla naći samo materijalna dobra, već nešto drugo i dosta važnije. Znanje! Znanje Istoka i Zapada je putovalo ovim rutama, od čega se mladi El-Hawarizmi dosta okoristio.

Kada je Abbasijski Halifa, El-Me'mun osnovao “Kuću Znanja” u Bagdadu koji se tada smatrao  svjetskim centrom nauke, 832. godine, El-Hawarizmija je da se priključi tome, pozvao lično. Halifa El-Me'mun je razmišljao racionalno, te je od El-Hawarizmija tražio da mu dokaže postojanje Allaha dž.š. kroz složenost i ljepotu matematike.

El-Hawarizmi je kao i mnoge njegove kolege počeo sa prevođenjem grčkih i indijskih tekstova.  Znanje velikih svjetskih umova kao što su Pitagora, Euklid i Brahmagupta bilo je temelj za nove generacije naučnika. No, on nije ostao samo na tome, njemu su prijevodi već spomenutih tekstova bili samo matematikapočetak za njegov daljnji doprinos nauci.

Nakon izučavanja velikog indijskog matematičkog djela “Otvaranje Univerzuma“, El-Havarizmi je usvojio ideju nule kao broja, što je otvorilo jedan potpuno novi svijet matematičkih mogućnosti i njene složenosti. Sa brojčanim sistemom od 0 do 9, El-Hawarizmi je mogao razviti polja kao što je algebra koju je u početku koristio da izračuna Muslimanski zakon o nasljedstvu. Unaprijedio je i Grčku geometriju te došao sa mnogim jednostavnim idejama koje danas skoro svi učenici srednjih škola mogu prepoznati.

No njegov stvarni problem je ostao sa brojem nula. Naime, on ne može biti dokazan koristeći matematiku. Stari indijski spisi su zahtjevali da je nula podijeljena sa nula = nula. No on je znao da je dijeljenje sa nulom nemoguće. Na kraju je došao do zaključka da nula mora biti prihvaćena, jednostavno, bez dokazivanja. Pored toga Halifi El-Me'munu je rekao da je to povezano i sa vjerovanjem u Allaha dž.š. Ne može biti dokazano naukom, ali mora biti prihvaćeno vjerom. El-Hawarizmi je pored jednog od najvećih matematičara svijeta (ako ne i najveći) bio i veliki filozof.

Pored toga što je predmet njegovog zalaganja i izučavanja bila Matematika, pisao je i sažetak Geografije u kojoj je predstavio širinu i dužinu 2400 gradova širom svijeta. Također pisao je knjige o astrolabu (srednjovjekovni instrument korišten za određivanje daljine sunca i drugih nebeskih tijela), sundialu (instrument za određivanje vremena na osnovu položaja sunca) pa čak i jevrejski kalendar.

Moderna riječ za složenu matematičku formulu, algoritam, je izvedena iz njegovog imena. Bez obzira što je svijet zaboravio na El-Hawarizmija, i njegov doprinos za razvoj nauke, njegova djela i ostavština su ostali, a s pravom možemo reći da je on jedan od najvećih umova kojeg je svijet ikada vidio.

Morgan, M. (2007). Lost History. Washington D.C. : National Geographic Society.

Masood, E. (2006). Science and Islam. Icon Books.

lostislamichistory.com

(www.izgubljenahistorija.com)