BiH

Cijenim njenu posve?enost i veliki doprinos našem fakultetu, kaže Maksimovi?.

Na Odsjeku biologije Prirodno-matemati?kog fakulteta u Sarajevu prije nekoliko dana magistrirala je Dalal el-Mubarak, državljanka Saudijske Arabije. Ona je prva Saudijka koja je magistrirala na Sarajevskom univerzitetu. S obzirom na to da je u našoj zemlji ostala duže nego što je planirala, majka ?etvero djece i supruga atašea u Ambasadi Saudijske Arabije u Sarajevu, kako nam je preneseno, nije se dvoumila da upiše magistarski i nastavi svoje stru?no usavršavanje.

Visok nivo

Rad iz mikrobiologije samo je kruna njene odgovornosti i vrijednog rada, kazala nam je prof. dr. Milka Maksimovi?, predsjednica Komisije za odbrane magistarskog rada.

-  Dalal je na našem fakultetu poha?ala drugi ciklus. U Rijadu je diplomirala botaniku i mikrobiologiju. Magistarski rad "Antibakterijski efekti razli?itih deterdženata za posu?e" ocijenjen je najvišom ocjenom. To je bio jedan veoma kvalitetan rad, inetrdisciplinarnog karaktera. Kombinacija mikrobiologije i hemije koju je pokazala na odbrani bila je na visokom nivou - kazala je Maksimovi?.

Ona je, tako?er, istakla da je Dalalin rad jedan od najboljih koje je imala priliku ocjenjivati.

Jezik nije prepreka

- Odbrana je bila na visokom nivou, ?ak ni jezik nije bio prepreka, bila je to kombinacija engleskog, našeg i arapskog, što nije svakidašnje. Cijenim njenu posve?enost i veliki doprinos našem fakultetu - kazala je Maksimovi?.

Dalal je uz trud i rad uspjela dobiti titulu magistra mikrobiologije, i to u BiH. Svoje stru?no usavršavanje zapo?ela je u Rijadu u svojoj domovini Kraljevini Saudijskoj Arabiji, koja posljednjih godina, uprkos predrasudama, ulaže ogromna sredstva u obrazovanje, posebno žena. Njen uspjeh je dokaz da takvi napori daju rezultate.

(Avaz.ba)