Svijet

Nakon 11.septembra 2001.godine, odnosno u zadnjih deset godina u Sjedinjenim Američkim Državama izgrađen je veliki broj islamskih centara i džamija. Prije 11.septembra 2001.godine u Americi je bilo 1209 islamskih centara i džamija ( 1994.godine SAD je imala 962 islamskih cenatara i džamija), a danas desetak godina kasnije u SAD ima tačno 2106 islamskih centara i džamija. Najveći broj islamskih centara i džamija ima New Yorku.

U američkoj saveznoj državi danas ima 257 islamskih cenatara i džamija, nakon New Yorka slijedi California sa 246 islamskih objekata, Texay 166, Florida 118. Pored ovolikog broja zvaničnih islamskih centara i džamija u Americi egzistira hiljade mesdžida koji se nalaze u improviziranim i za te svrhe prilagođenim oblektima i prostorima.

Pored vjerskih objekata američki muslimani grade i osnivaju bolnice, islamske škole i druge objekte i institucije.

(Saff.ba)