Nemuslimani

http://pozivuraj.com/images/stories/halidjasin1.jpg  Isus nikada nije rekao: „Ja sam Bog, obožavajte mene!"